Ulga na dziecko 2014

Podatnicy wypełniając zeznanie podatkowe za poprzedni rok mają prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jej limit w roku 2013 nie został zmieniony- wynosi 1.112,04 zł rocznie. Podkreśla się jednak, że należy kontrolować ulgę prorodzinną w roku podatkowym 2014, ponieważ będzie ona przysługiwać na innych zasadach.

Ulga na dziecko zostaje odliczona od podatku, zatem jest to jedna z najbardziej istotnych ulg podatkowych. Ważne jest, iż końcowa kwota odliczenia zależna jest od liczby posiadanych dzieci, co oznacza, że tyle ile mamy dzieci na utrzymaniu, tyle razy kwotę można odliczać. Roczna kwota ulgi wynosi 1.112,04 zł, czyli 92,67 zł miesięcznie oraz 3,09 zł dziennie.Ulga na dzieci obowiązuję zarówno w sytuacji kiedy PIT odliczamy samodzielnie albo wypełniamy wspólny PIT z małżonkiem.

Ulga przysługuje na dzieci małoletnie, czyli do ukończenia 18 roku życia. Przy czym dzieci,ulga na dziecko które nie ukończyły 18 roku życia a wyszły za mąż lub ożeniły się, są wyłączone ulgi. W przypadku jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych odliczanie również nie przysługuje. Jeśli mamy do czynienia z dziećmi, które otrzymywały dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ulga również przysługuje, bez względu na ich wiek.

Ulga przysługuje również na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, ale pod warunkiem, iż dziecko uczy się nadal w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty oraz jeżeli w danym roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł (tzw. kwotę wolną od podatku).


Dodaj komentarz

Powered by WordPress, Automated by Installatron. Design: Supermodne.