Ulga na internet 2014

Składając deklaracje podatkową mamy możliwość skorzystania z ulgi na Internet. Rozliczając się za rok 2013 podatnik ma prawo wykorzystać możliwość odliczenia od dochodu kwoty wydawanej na korzystanie z Internetu w wysokości nieprzekraczającej 760 zł. Co ważne nie ma już wymogu, aby ulgę dokumentować fakturami VAT.

Od roku podatkowego 2011 do odliczenia wydatków na internet uprawnia nie tylko faktura ale każdy dokument. Co oznacza, że w rozliczeniu dochodów uzyskanych w poprzednim roku, odliczenie wydatków na internet możliwe jest po ukazaniu każdego dowodu, z którego będzie wynikał cel poniesionych wydatków. Ważne jest aby tego typu dokument zawierał dane identyfikacyjne podatnika. Mówi o tym art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PITPIT przez Internet 2012

Podatnik nie może odliczyć w rozliczeniu więcej niż 760 zł. W związku z tym, nawet jeżeli zainteresowana osoba poniosła wydatki na korzystanie z sieci w wyższej wysokości, nie będzie mogła odliczyć tej pełnej kwoty. Ustawodawca już od rozliczenia za 2013 rok zrezygnował z przepisu ustanawiającego wymóg korzystania z Internetu w swoim miejscu zamieszkania. Obecnie niezależnie od tego, gdzie korzystamy z sieci mamy możliwość odliczenia ponoszonych na ten cel wydatków w ramach ulgi internetowej.

W rozliczeniu PIT za rok 2013 nastąpi bardzo istotne ograniczenie w uldze na internet. Od rozliczanych dochodów za rok 2013 ulga internetowa będzie przysługiwała wyłącznie tym podatnikom, którzy nie robili tego wcześniej niż za rok 2012 i tylko przez dwa lata. Oprócz zmian w uldze na internet ustawodawca wprowadzi także zmiany związane z Ulgą na dziecko.


Dodaj komentarz

Powered by WordPress, Powered by Installatron. Design: Supermodne.